Помогите!!! Очень нужно))))
2.Плоди томатів бувають червоними й жовтими, гладенькими й пухнастими. Ген червоного кольору домінантний, ген пухнастості - рецесивний. Обидві пари генів перебувають у разних хромосомах. Яке потомство можна чекати від схрещування гетерозиготного томата ії червоними й гладенькими плодами з особиною, яка є гомозиготною за обома рецесивними ознаками?

3.Ген чорної масті великої рогатої худоби домінує над геном рудої масті, а ген білоголовості - над геном суцільного забарвлення голови. Яке потомство можна одержати від схрещування гетерозиготного чорного бика із суцільним забарвленням голови з рудою білоголовою коровою, якщо остання гетерозиготна за білоголовістю? Гени обох ознак перебувають у разних хромосомах.

1

Ответы и объяснения

2013-10-05T08:27:47+00:00
1. красн.АА, Аа
желт аа
гладк ВВ, Вв
пуш вв

Р: АаВв (красн, гл) х аавв(желт,пуш)
G: АВ, Ав,аВ,ав; ав
F: АаВв(красн, гл)
Аавв(красн, пуш)
ааВв(желт,гл)
аавв(желт,пуш)

2.черн. АА, Аа
рыж. аа
белог. ВВ,Вв
спл. вв

Р: Аавв (черн,спл) х ааВв(рыж, белог)
G: Ав, ав;  аВ,ав
F: АаВв (черн, белог)
Аавв (черн, спл)
ааВв (рыж, белог)
аавв (рыж,спл)