Translate into English using the Present Indefinite or the Present Continuous.
A.
1. Дощ все ще йде. Я бачу каплі дощу на склі. 2. Ці люди на вас так витріщаються. Ви їх знаєте? 3. Як називається журнал, який ви переглядаєте? 4. Що ви стоїте в дверях? Проходьте, ми як раз п'ємо чай; випийте з нами чашку. 5. Ми наближаємося до моря. 6. Що ти слухаєш? - Я слухаю концерт з Колонної зали. 7. Цей чоловік, звичайно, дуже гарно говорить по-англійськи, але мені важко розуміти його, так як він говорить дуже швидко, а я знаю мову не досить добре. 8. Молодий робітник, з яким розмовляє журналіст, працює на 12 станках. Зараз він, очевидно, розповідає про свої методи. 9. Я не люблю таких людей, як він. Він завжди мріє, але нічого не робить, щоб здійснити свої мри. 10. Зателефонуй на вокзал, будь-ласка, і дізнайся, коли приходить потяг з Харкова. 1К Дістаньте ваш квиток. Контролер перевіряє квитки. 12. Не рухайся, фотограф уже знімає тебе. 13. Ви помилились, ви передаєте мені гірчицю, а не перець. 14. Вона завжди жаліється на свого сина, коли б я її не зустрів. 15. Ви кажете, що скоро від'їжджаєте. Може ви побудете тут, поки він не приїде? 16. Чому ви весь час перемикаєте приймач з однієї станції на іншу? Що ви хочете послухати? 17. Не заходьте до цієї кімнати, він проявляє плівки.


B.

- Я не бачу, що ви пишете. - Я пишу листа моєму двоюрідному брату, який живе в Москві. Ми великі друзі і часто пишемо один одному. Зараз він працює над своєю дипломною роботою.
Я бачу двох студентів і чую їх голоси, але не розумію, якою мовою вони розмовляють. Очевидно, це якась східна мова, а я не знаю східних мов.


Я люблю, коли вся наша родина вечорами збирається разом. Зазвичай ми розмовляємо про нашу роботу. Зараз ми всі разом в їдальні. Ми п'ємо чай. Батько продивляється газету. Брат розповідає нам про останні новини в інституті. Дев'ята година. Мама дивиться на годинник і каже, що молодшим дітям пора спати.

1

Ответы и объяснения

2013-10-03T16:29:20+00:00
1. Rain is still going . I see the rain drops on the glass. 2. These people stare at you so . Do you know them ? 3. How is the magazine that you are viewing ? 4. As you stand at the door ? Come , we just drink tea , sip a cup with us . 5. We are getting close to the sea. 6. What are you listening to ? - I listen to a concert with pillared halls. 7. This man , of course, very well speak English , but I find it hard to understand him because he speaks very quickly, and I know the language is not good enough . 8. Young workers , which speaks a journalist working for 12 machines. Now he apparently talks about his methods. 9. I do not like people like him. He always wants to , but does nothing to make their mry . 10. Call the station, please and find out when the train came from Kharkov. 1K Take your ticket. The controller checks the tickets. 12. Do not move , the photographer immediately relieves you. 13. You made ​​a mistake , you pass me the mustard, pepper instead . 14. She is always complaining to my son when I met her . 15. You say that soon depart. Can You Stay here until he arrives ? 16. Why do you keep switching the receiver from one station to another? What do you listen to ? 17. Do not enter this room, he shows film.