Комментарий удален
Комментарий удален

Ответы и объяснения

2013-10-02T22:26:15+04:00
9b=108
b=108:9
b=12

-6y=-132
y=-132:(-6)
y=22

11k=1/7
k=1/7:11
k=1/77

15b=5/6
b=5/6:15
b=1/18

25y-1=9
25y=9+1
25y=10
y=10:25
y=0,4

7g+8=11
7g=11-8
7g=3
g=3:7
g=3/7

3i-5=10-i
3i+i=10+5
4i=15
i=15:4
i=3.75