Фонетична транскріпция

Полегшення

Розкласти

Справжній

Житловий

Вітчизна

двегтить

зсипати

зубки

ідеться

зчистити

ложка

ческі

камінчик

рюкзак

просьба

коротчий

футбол

сліпий

1
р'ук зак
п р о з' ба,короч:ий,футбол,сл'іпий

Ответы и объяснения

2013-10-02T20:56:20+04:00
[п о л е х ш е н': а]
[р о с к л а с т и ]
[ справжн'і ] тут і, а над нею така штука як над й
Ж и т л о в и й
В' і чи зна
Двехтит'
С:ипати
Зупки
І д е ц': а
С ч и с ти ти
Лошка
Ческ'і
Кам' і н ч'ік