Віділити закінчення
Сонячне проміння;осіннім ранком;уважних читачів;із тлумачного словника; перед наступним уроком;з цікавою книжкою.

1

Ответы и объяснения

2013-09-30T22:04:26+04:00
СонячнЕ проміннЯ, осіннім_ ранком_ , уважнИХ читачів_ , із тлумачнОГО словникА, перед наступнИМ урокОМ, з цікавОЮ книжкОЮ.