Фонетична транскрипція таких слів: оцінювання, комунікативний, міністерства, розділ, позначення, найпоширеніші, Харків, значення, вживає, присвійний, послуговуючись, використовує, проїзний, празький, річка, ледарювати

1

Ответы и объяснения

2013-09-30T20:50:40+04:00
[оц'ін'уван':а] (наголос на і)
[комун'ікативний] (наголос на першу и)
[м'ін'істерства] (наголос на е)
[роз'д'іл] наголос на о

далі ліньки, ти вже мені пробач.
це не так складно, спробуй сама