Розкласти на склади)
Гуркіт,дешевий,дівчина,берізка,дудка,важко,думка,гадка,місто,дійсний)

1

Ответы и объяснения

2013-09-30T18:34:56+00:00
Гур-кіт де-ше-вий дів-чи-на бе-різ-ка дуд-ка важ-ко дум-ка гад-ка міс-то дійс-ний