Тіло рухається в напрямку осі ОХ рівномірно прямолінійно. який графік залежності x(t) відповідає цьому руху

1