Фонетичний розбір слів озвучся, вотчина, дьогтю, географія, гандж

2

Ответы и объяснения

2013-09-29T13:58:03+00:00
Озвучся - озвуч'с'а  (асиміляція за м'якістю; наголос на "у")
Вотчина - воч:ина  (асиміляція за місцем і способом творення; наближення "и" до "е"; наголос на "о")
Дьогтю - д'охт'ю  (асиміляція за глухістю (виняток); наголос на "о")
Географія - географ'ійа  (наголос на "а")
Гандж - ганж  (асиміляція за місцем і способом творення; наголос на "а")
2013-09-29T14:46:26+00:00
(озвуц':а) ( воч:ина), ( д'охт'у),(географ'ійа), (ган дж) ( над (дж) дужку треба поставити)