Останні експерименти in silico з аналізу часу виникнення певних родин генів показують, що в історії генофонду планети приблизно 3,3–2,85 млрд років тому існував період «великого геноутворення», протягом якого за відносно короткий час виникла чверть всіх існуючих зараз родин генів. Які основні групи генних родин, на вашу думку, виникли в цей період? Відповідь обґрунтуйте.

1

Ответы и объяснения

2013-09-29T11:40:18+00:00
Гени, продукти яких відповідають за:
— реплікацію та репарацію ДНК — забезпечення стабільності генетичного матеріалу і передачу його наступним поколінням
— транскрипцію і трансляцію — забезпечуть клітину правильно синтезованими ферментами
— синтез необхідних сполук: амінокислот, нуклеотидів, жирів, вуглеводів — так як це є базові молекули для життя клітини
— метаболізм відповідних сполук без участі кисню(наприклад гліколіз)
—можливо, ще можна включити фотосинтез — за умов конкуренції за органічні речовини мав з’явитися альтернативний шлях одержання енергії.

Приблизно така відповідь