Хозяин типографии Серков заключил договор займа с предпринимателем Кисовым, по которому получил 20 тыс. рублей сроком на три месяца под 25%. Не имея возможности отдать деньги в срок, Серков предложил Кисову вернуть долг картоном, стоимость которого равна долгу с процентами. Подумайте, в таком случае закон признает такую "подмену" правомерной?

1

Ответы и объяснения

2013-09-26T16:55:49+00:00
З задачі видно, що Хозяїн типографії та Серков уклали договір позики. Згідно статті 1046 ЦКУ: За договором позики одна сторона передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник забов'язується повернути позикодавцеві таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Тому пропозиція Кисова повернути борг картоном може буде виконана, якщо Хозяїн типографії погодиться прийняти картон, і в свою чергу пробачити борг Кисову.