Ответы и объяснения

2013-09-25T13:08:31+04:00
Мен сагат 7 -де турамын, бетi колымды жуып, тамак жеуге кiрiсемiн. Сосын сабакка барамын. Сабактан келген сон, тамак жеймiн.Сосын сабак iстеймiн. Сосын ойын ойнаймын, теледидар караймын. Болган сон кешкi ас iшемiн. Сосын сабакты караймын. Онан сон уйыктаймын.