Здоров'я роз'єднала рясний поєднала підйом під'їзд поделить для переноса

1

Ответы и объяснения

2013-09-24T00:41:55+04:00
Здо-ро-в*я
ро-з*єд-на-ла
ряс-ний
по-єд-на-ла
пі-дйом
пі-д*їзд