Запиши вирази та обчислити їх значення
а) зменшуване 85, відьємник є добутком чисел 7 і 8
б) ділене 56, дільник є різницею чисел 14 і 6

1

Ответы и объяснения