Заряд 5 нКл розташований в електричному полі з напруженістю 8 кН/Кл.Визначте масу заряду, якщо він рухається з прискорення вільного падіння.

1

Ответы и объяснения

2013-09-21T17:06:54+00:00
А=10
E=F/q, F=ma, E= ma/q, m=Eq/a.
E=8*10^3*5*10^-9/10=4*10^-6=4мкКг