Мотоциклист едет со скоростью95кмч,а скорость велосипедиста на 76кмч меньше.Во сколько разскорость мотоциклиста больше скорости велосипедиста?

2

Ответы и объяснения

2011-09-08T21:21:27+04:00

95-76=19 км/ч скорость велосипедиста

95/19=5 раз скорость мотоциклиста больше скорости велосипедиста 

2011-09-08T22:38:34+04:00
в 5 раз скорость мот.больше чем велосипедиста