Помогите написать сочинение на казахском про друга 10-12 предложений.

1

Ответы и объяснения

2013-09-17T22:51:23+04:00
Дос адамга жакын адам.Достар бир бирине адал,кол ушын беруге дайын болу керек.Нагыз дос адамга шабыт берип,киыншылыкты бирге котеруге жардемдеседи.Достык багаланбас кундылык.Дос табу онай ал оны сактап калу киын.100 сомын болганша 100 досын болсын деген баргой,Достарымызды аркашан сыйлап тек жаксылык ойлап журейк.Досы жаксыныын ози де жаксы.