Казак тiлiнен болашагы


помогите сочинение написать на эту тему.....я в нете немоу найти

1

Ответы и объяснения

2013-09-17T19:49:03+04:00
Менин болашагым! Алдымда жетелеп келе жаткан бир арман! Сол арманды шынга жеткизу ушин мен енбектенуим керек! Али болашак алда! Бирак казирден бастап сол максатты иске асыра беру керек! алдымен ата-ана жане устаздарымнын умитин актап! Мактаныштары болу ушин алдыма бир максат койып сонын туйсигине назар аудары,ойланып барып барин жузеге асыру керек! Ен биринши максат ол б1л1м! Билимнин уйрету1де уйрену1де максат! Жане ана т1л1н б1лу деп тусинем! Бул омирде Армансыз максатсыз болмайды! Себеб1 осынын бари БОЛАШАК!