Запиши, поділяючи для переносу, імена людей.

Олена, Ірина, Олег, Галина, Софія, Борис, Юрій, Лідія.

1
оле-на, іри-на, олег, га-ли-на, со-фія, бо-рис, юрій, лі,дія

Ответы и объяснения

2013-09-15T12:24:04+00:00
Оле-на, іри-на, олег, га-ли-на, со-фія, бо-рис, юрій, лі,дія