1)Бірыңғай езулік, жіңішке дауыстылардан болған сөзді белгілеңіз,

А-Еріншек В-Бүлдірген С-Жоңышқа Д-мүсәпір Е-бүлдіршін

2)Кейінді ықпал әсерінен өзгеріске ұшырайтын сөзді табыңыз, А-Келу В-Бал С-Ара Д-қар Е-теп

3)Дауыстылар ерін мен езудің катысына карай канша түрге болінетінін белгіленіз А-8 В-3 С-4 Д-1 Е-2

4)_Жіңішкелік белгісіне (ь) біткен сөзге дұрыс жалғанбай тұрған жалғауды табыныз А-нольден В-бинокльінен С-лагерьге Д-артельде Е-рульді

5)Орфографиялық принципке бағынған сөзді табыңыз А-бейсембі В-онор С-күндүз Д-еңкею Е – жұлдұз

6)Дауыссыз дыбыстардын үндесуін табыныз А-екпін В-сингармонизм С-дыбыс үндестігі Д-буын үндестігі Е-үндестік заны \

7)Дауыссыздар салдыр мен үннің қатысына карай канша түрге бөлінетінін белгіленіз А-2 В-4 С-1 Д-3 Е-6

8)Буын үндестігіне бағынбай тұрған сөзді көрсетініз А-казакстаннын В-астанадан С-асанды Д-касымнын Е-балгер

9)Жуан дауысты дыбыстар калай жасалатынын аныктаныз А-жактын катысына карай В-тілдін катасына карай С-ерінін катысына карай Д-езудін катасына карай Е-салдырдын катасына карай

10)Үндестік занына бағынбай тұрған сөзді анықтаныз А-отбасы В-немере С-тындаймыз Д-кітап Е-кетті

11)Буын үндестігіне бағынбаған сөзді табыныз

А-кағазға В-терезенін С-гүлдін Д-қарбөбек Е-бейбітшілік

1

Ответы и объяснения

2013-09-15T16:36:13+04:00