У початковий момент тіло перебувало в точці з координатами
х0 = 4м, у0 = -3. Через певний проміжок часу тіло
перемістилося в точку з координатами х= -4м, у = 3 м. Накресліть вектор
переміщення та знайдіть його проекції на осі координат. Визначте модуль
переміщення. Чи можна, використовуючи дані задачі, визначити шлях, пройдений
тілом ?

1

Ответы и объяснения

2013-09-14T19:08:55+00:00
График прикрепил. 
Чи можна, використовуючи дані задачі, визначити шлях, пройдений
тілом ? - нет, нельзя, можно только перемещение. а как он петлял по дороге из А в Б нам не известно по этим данным.