Составить рассказ-описание про котика из 6 предложений для 3 класса

1

Ответы и объяснения

2013-09-13T16:21:33+00:00
I have got a pet. it is the cat. I like to play with my cat. it has big eyes and black nose. my cat doesn't like to wash. I love my cat very much