Ответы и объяснения

2013-09-13T19:10:15+04:00
Бабалар баба тубыр соз зат есим , лар коптик жалгау
тауелс1з ,тауел тубыр соз сын есим с1з жыктык жалгау
ес1м1н ес1м тубыр соз зат есим тауелдык жалгау
азаттык азат зат есим, тык сын есимнин журнагы