Робітник 5-го розряду працував у цеху 20 робочіх днів.Таріфний план для робіттника цього розряду становить 1,8, деннатарифна ставка робітника 1-го визначена у розмірі 5 грн. визначити денну і місячну заробітну плату робітника, а також вказати до якої системи заробітноїї плати належить така організація оплати праці.

1

Ответы и объяснения

  • troleg
  • главный мозг
2011-08-29T18:17:51+00:00

Это Проверенный ответ

×
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.

Не вижу никаких несоответствий

Денна заробітна плата визначається як добуток тарифної ставки та розрядного коефіцієнта і в даному випадку складає 5 * 1,8 = 9 грн.

Місячна зарплата визначається як добуток денної зарплати та кількості робочих днів у місяці і у даному випадку становить  9 * 20 = 180 грн.

Оскільки за умовою не встановлена залежність між зарплатою робітника та рівнем виконання ним плану, то у даній задачі має місце почасова система оплати.