1.Зробити синтаксичний розбір речення
Каховка, де колись, у минулому столітті, батракував ще молодий мій батько, стала Батьківщиною мого серця, вітчизною найдорожчих моїх почуттів». Довженко

2

Ответы и объяснения

2011-07-13T15:37:51+04:00

1. Тип речення - складне, складнопідрядне.

2. Зв'язок сполучниковий.

3. Має одне підрядне речення, вид якого обставинне місця (хоча можливо, воно і означальне, якщо поставити питання Каховка (яка?)).

4. Схема речення.

[...(де ...) ...]

Головне речення-Каховка стала Батьківщиною мого серця, вітчизною найдорожчих моїх почуттів. Двоскладове, поширене, повне, ускладнене однорідними членами речення.

Підмет - (що?)Каховка, простий.

Присудок - (що зробила?) стала Батьківщиною, вітчизною, складений іменний.

Підрядне речення-де колись, у минулому столітті, батракував ще молодий мій батько. Двоскладне, поширене, повне, ускладнене уточненням.

Підмет - (хто?) батько, простий.

Присудок - (що робив?) батракував, простий дієслівний.

 

2011-07-13T15:45:00+04:00

Складне, складнопідрядне, має сполучниковий зв'язок.

Має одне підрядне речення,  обставинне місця.

Схема речення - [...(де ...) ...]

Головне речення-двоскладове, поширене, повне, ускладнене однорідними членами речення.

Підмет - Каховка, простий.

Присудок - стала Батьківщиною, вітчизною, складений іменний.

Підрядне речення-двоскладне, поширене, повне, ускладнене уточненням.

Підмет - батько, простий.

Присудок - батракував, простий дієслівний.