Пружинний маятник виконує гармонічні коливання з амплітудою 0,04м. У разі зміщення його на 0,03м від положення рівноваги сила пружності дорівнює 9·10⁻⁵Н. Визначте потенціальну і кінетичну енергії, які відповідають данному зміщенню.

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2011-07-03T16:20:59+04:00