26. Чому відбулося подвоєння у цих словах? Осінній, письменник, Вінниця.
А. Для полегшення вимови слів, та подовження звука.----?
Б. У слові корінь закінчується на –н- перед суфіксом –н-, -ниц(я).
В. У подібних словах суфікса –н- немає, тому подвоєння тут не повинно бути.

27. Знайдіть ім’я в якому ставиться апостроф.
А. Ул...яна.
Б. Тет...яна
В. Кас...ян
Г. Лук...ян----

28. Знайдіть речення з особовим займенником.
А. Хто людей питає, той розум має.
Б. Цієї хвилини хтось гучно постукав у двері.
В. Я ще й про тебе не сказав, в ожиновій долині, край села.---

29. Знайдіть речення з дієприкметниковим зворотом.
А. Тарас Іванович глянув на величезну рекламу вивішену на кінотеатрі ї одразу впізнав сина.
Б. Ми тихо стояли, дивлячись як ясно на темному морі незлічені світла сіяли.---?
В. Збуджена уява малювала перед ним недавно баченні і пережиті картини.

30. Чому у реченні не з дієсловом написане окремо.
Не та вже я стала: не здужаю і на ноги стати.
А. У питанні допущена зумисна помилка, бо не з дієсловами завжди пишеться разом.
Б. Пишемо окремо тому, що так зумовлено правилами українського правопису.---
В. Пишемо окремо тому, що «не здужаю» можна замінити іншим словом «не могти».

2

Ответы и объяснения

2011-07-02T17:13:53+00:00

26. ответ Б  основа слова заканчивается на Н

27. ответ Г Лук*ян, 

28. ответ В личное местоимение Я

29.ответ А причастный оборот (вывешенную на кинотеатре) с двух сторон выделяется запятыми

30.ответ Б, т.к. НЕ с глаголами пишется раздельно 

2011-07-02T17:41:48+00:00

26. Б

27. Г  Інші пишуться і без апострофа і без м'якого знака.

28. В

29. А

30. В  Бо в деяких випадках "нездужаю" може писатися і разом.