Ответы и объяснения

2013-09-10T16:10:53+04:00
РЕЧЕННЯ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ.У реченні слова можуть поєднуватися як підрядним зв'язком, так і сурядним.Члени речення, які виконують ту саму синтаксичну функцію і поєднуються сурядним зв'язком, називаються однорідними. Це рівноправні, незалежні один від одного компоненти.Однорідними можуть бути як головні, так і другорядні члени речення: Минали роки, віки, тисячоліття; Сонце росло, росло, падало і тихо спускалось додолу (М.Коцюбинський). .Однорідні члени речення можуть поєднуватися безсполучниковим зв'язком.При сполучниковому зв'язку використовуються єднальні, протиставні, розділові, градаційні, приєднувальні сполучники. У мовленні однорідність виділяється, як правило, інтонацією переліку.При однорідних членах можуть використовуватися узагальнюючі слова. Найчастіше у цій ролі виступають:займенники ніхто, ніщо, все, всі (Радість життя, сум, кохання- все це здавалося йому зараз незнайомим);прислівники скрізь, всюди (І нагорі, і у кімнаті- всюди було темно).При узагальнюючих словах вживаються такі розділові знаки:двокрапка після узагальнюючого слова, якщо воно стоїть перед однорідними членами;тире перед узагальнюючим словом, якщо воно стоїть після однорідних членів; якщо однорідні члени, що йдуть після узагальнюючого слова, не закінчують речення і воно продовжується, то після них ставиться тире.