Помогите плиз! перевод! + 10 баллов 1Қазақша жазу - қазақ сөздерінің кез келгенін құрастыра беру емес. 2 Әр халықтың ана тілі - білімнің кілті. 3 Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, болашағынан да қол үзеді. 4 Білімділіктің ең басты факторы туған тілінде сөйлеу мен оны ойлаудан басталады. 5 Қазақ тілі түрлі ішінде ең таза әрі бай тілге жатады. Қазақтар - шешен әрі әдемі сөйлеудің үлкен шебері... Қазақтардың халық әдебиеті аса бай әрі жан-жақты.

1
помогите училка злюка дастала уже
вип помоги
Писать на казахском - вовсе не означает писать просто набор казахских слов.Язык народа - это ключ к знаниям. человек забывший родной язык теряет и будущее и прошлое своего народа. Главный фактор ума начинается с знания своего языка и умение при помощи его думать. Казахский язык считается самым чистым и древним языком. Казахи - умеют очень ловко пользоваться своим языком. казахская литература очень богата и все сторонна .
Последние 2 слова могут быть неправильно записаны так что сначало проверьте не стоит в слепую все списовать .
нет правильно спасибл большое \

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-09-06T18:28:16+04:00
Писать на казахском - вовсе не означает писать просто набор казахских слов.Язык народа - это ключ к знаниям. человек забывший родной язык теряет и будущее и прошлое своего народа. Главный фактор ума начинается с знания своего языка и умение при помощи его думать. Казахский язык считается самым чистым и древним языком. Казахи - умеют очень ловко пользоваться своим языком. казахская литература очень богата и все сторонна .