Ответы и объяснения

2013-09-04T23:33:16+04:00
Обе части до квадрата:
2x+15=9+2*√(x-1) + x-1;
2x +15=8+x+2
√(x-1);
x+7=2√(x-1);
Опять до квадрата:
x(в квадрате) +49=4(x-1)
x(в квадрате) +49=4x-4;
x(в квадрате)-4x+45=0;
За теоремою Виета:
x1=9
x2=5
Ответ: 9 ; 5.