Составить на казахском языке 9-10 предложений на тему как я провел лето

1

Ответы и объяснения

2013-09-05T12:36:38+04:00
Осы жаз менде оте жаксы оттi. Бул менiн ен кызыкты жазым. Мен ар жакта болдым. БIРIНшI мен аке-шешеммен Туркияга барып келдiм. Ол жакта оте ыстык, озенi тузды. Одан емделесiн. Туркиядан мен коп дос таптым. ЕндI менде Германиядан, Туркиядан, жане Кыргызтаннан достарым бар. БIЗ галамторда бiр-бiрiмiзге жазып турамыз. Мен жазгы демалысты жаксы коремiн.