ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!

. Сплав магнію з міддю масою 27 г розчинили в надлишку хлоридної кислоти. При цьому виділилось 16,8 л водню (н.у.). Визначити масові частки металів у сплаві.

1

Ответы и объяснения

2011-05-22T23:58:49+04:00

Дано:

m(Mg+Cu)=27г

V(H2)=16.8л

____________

W(Cu)-?

W(Mg)-?

Розв*язання

m-?                    V=16.8л

Mg+2HCl=MgCl2+H2

m=24г                V=22.4л

 

m      16.8л

-----=-----

24г      22.4л

 

     24г*16.8л

m=---------- 

         22.4л

m(Mg)=18г

 

m(Cu)=27-18=9г

 

            m(Cu)

W(Cu)=--------*100%

            m(суміші)

 

              9г

W(Cu)=---------*100%=33.3%

              27г

 

 

              18г

W(Mg)=--------*100%=66.7%

               27г