Ответы и объяснения

2013-09-04T15:49:29+04:00
АКЫЛДЫ-6 АРИП,6 ДЫБЫС,3 ДАУЫСТЫ,3 ДАУЫССЫЗ,3 БУЫН,2 ТАСЫМАЛДАНАДЫ
А-ДАУЫСТЫ АШЫК  ЖУАН,,ЕЗУЛИК
К- ДАУЫССЫЗ УНДИ
Ы-ДАУЫСТЫ ЖУАН КЫСАН ЕЗУЛИК
Л-ДАУЫССЫЗ УНДИ
Д-ДАУЫССЫЗ УЯН
Ы-ДАУЫСТЫ ЖУАН КЫСАН ЕЗУЛИК
АКЫЛДЫ-6 АРИП,6 ДЫБЫС,3 ДАУЫСТЫ,3 ДАУЫССЫЗ,3 БУЫН,2 ТАСЫМАЛДАНАДЫ
А-ДАУЫСТЫ АШЫК ЖУАН,,ЕЗУЛИК
К- ДАУЫССЫЗ УНДИ
Ы-ДАУЫСТЫ ЖУАН КЫСАН ЕЗУЛИК
Л-ДАУЫССЫЗ УНДИ
Д-ДАУЫССЫЗ УЯН
Ы-ДАУЫСТЫ ЖУАН КЫСАН ЕЗУЛИК
2013-09-04T20:33:14+04:00
АКЫЛДЫ-,3 ДАУЫСТЫ,3 ДАУЫССЫЗ,3 БУЫН,2
А-ДАУЫСТЫ АШЫК  ЖУАН,,ЕЗУЛИК
К- ДАУЫССЫЗ УНДИ
Ы-ДАУЫСТЫ ЖУАН КЫСАН ЕЗУЛИК
Л-ДАУЫССЫЗ УНДИ
Д-ДАУЫССЫЗ УЯН
Ы-ДАУЫСТЫ.ЖУАН,КЫСАН,ЕЗУЛИК

6 АРИП,6 ДЫБЫС