Запиши всі двоцифрові числа у запис яких входять лише цифри 5 і 7 (цифри в кожному із чисел можуть повторюватися).

1

Ответы и объяснения