Виконайте морфемний і словотвірний аналізи слів : нерозривність, политому, розігрітою,
та морфологічний аналіз слів : душа, як, виблизкує, народної, в, упродовж.

1

Ответы и объяснения