Допоможіть)і поясніть))))
1) під час розкладання 2,14 г гідрооксиду тривалентного металу утворилося 1,6 г його оксиду, який це метал?
2) масова частка магній сульфату в розчині-20%. Скільки грамів солі міститься в 200 мл розчину ( густина розчину -1,22 г/ мл)
3)за термохімічним рівнянням:S + O2-> SO2;^H=-297 кДж. Обчисліть, скільки теплоти виділиться під час згорання сірки масою 64 г
4) термохімічне рівняння горіння метану: CH4+O2->CO2+H2O,^H=-892 кДж. який об'єм. карбонату IV оксиду утворюється, якщо при цьому виділиться 1046,7 кДж?
дякую за допомогу)

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-08-02T17:02:10+04:00
2) m( р-ра) =V * p = 200 * 1,22 =244г
    m ( в-ва) = w * m ( р-ра) = 244*0,2 = 48,8 г
 m( Mg2SO4) = 48,8г
   
   
3)S + O2 = SO2 + 297кДж 
   32г  - 297кДж
   64г -  х кДж

х = 64*297/32 = 594 кДж

4) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + 892кДж

22,4( 1 мольСО2) - 892кДж
х                           - 1046,7 кДж
х = 1046,7* 22, 4 / 892 = 26,28л