Розв яжіть рівняння


8 32 1
____________ - __________________ = _______
xквадрат+4х х квадрат - 4х х

1

Ответы и объяснения