Допишіть схеми реакцій, перетворіть їх на рівняння реакцій. Виберіть з них окисно-відновну реакцію, запишіть електронний баланс, вкажіть окисник і відновник, а також процеси окиснення й відновлення:
а) BaO + SO3 = ......
б) CaCl2 + ...... = CaSO4 + .......
в) Ca + H2O = Ca(OH)2 + .......
г) SiH4 + O2 = ...+ .....

Спасибо

1

Ответы и объяснения

2013-07-17T09:36:05+04:00
А) BaO + SO3 = BaSO4
б) CaCl2 + Na2SO4 = CaSO4 + 2 NaCl
в) Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2
г) SiH4 + O2 = SiO2 + H2O или
= Si + 2H2O
реакции в) и г) являются окислительно-восстановительными
в) Ca^0 -2e ---> Ca^2+ процесс окисления, восстановитель
2H^+2e ---> H2 процесс восстановления, окислитель
г) Si^-4 - 4e ---> Si^0
O2^0 + 2e ---> O^-2