три примера:D

с^2 - cd + d^2 - c^3 - d^3/с+d

5 - 2/q + 3/q^2

и тут нужно упростить выражение

m+2/m^2n - n - 3/mn^2

1

Ответы и объяснения

2013-07-15T23:35:13+04:00

2. 5 - 2/q + 3/q^2

приводим к общему знаменателю:

(5q^2-2q+3)/q^2

можно разложить на множители:

(5q-3/q-2)/q.

если вы имели ввиду: (m+2)                   3

                                      ---------   - n  -  ---------  , то

                                     (m^2)n               mn^2

 

n(m+2)-n(m^2n^2)-3m

-------------------------------;

   m^2n^2

 

(mn+2n-m^2n^3-3m)/(m^2n^2);

можно вынести минус за скобку:

-(m^2n^3-mn+3m-2n)/(m^2n^2)

 

P.S. Пожалуйста,расставляйте скоби