1. Жұқа жинағыш линза арқылы дененің Г=2 есе үлкейген шын кескіні алынған. Егер дене өзінің кескінінен 45 см арақашықтықта орналасқаны белгілі болса, линзаның фокус аралығын анықтаңдар. 2. Электр шәйнегінің екі қыздырғыш орамасы (обмоткасы) бар. Оның біріншісін электр желісіне бөлек қосқанда шәйнектегі су 30 минутта, ал екіншісін бөлек қосқанда 60 минутта қайнайды. Егер екі ораманы желіге бір-бірімен параллель қосса шәйнектегі су қанша уақытта қайнар еді? 3. Температурасы -30 0C, массасы 5 кг мұзды еріту үшін, оған температурасы 80 0C су құйылды. Егер пайда болған қоспаның температурасы 55 оС болса, онда калориметрдегі судың бастапқы массасын анықтаңыз? tбалқу=0 0C, 3,4105Дж/кг, см2100 Дж/кг0С, ссу4200 Дж/кг0С.

1

Ответы и объяснения

2013-07-13T12:21:41+04:00

1

Г=h/H=f/d = .30

2

45

3

t*Л*Cm*Cc

дальше каклькулятором