Сұрақ: Тәуелдік жалғаудың дұрыс нұсқасын көрсетіңіз Жауап - мын,-бын,-тын - пенен,- бенен,-менен - -іміз, /-іміз, /-ымыз,-імен - - ым,/-ім,/м - -сы, /- сі,-і, -пен, -дан

1

Ответы и объяснения

2013-07-11T09:15:30+00:00