знайти перший член арифметичної прогресії, різниця якої дорівнює 4, а сума перших пядесяти членів дорівнює 5500

1

Ответы и объяснения

2013-07-10T13:08:45+04:00

d=4

S50=5500

a1-?

 

S=2a1+d(n-1)/2*n

5500=2a1+4*49*50/2

5500=50(2a1+196)/2

5500=50a1+4900

50a1=600

a1=12

ответ:а1=12