Сторони AB, BC и AC трикутника ABC задано відповідно рівняннями
4х + 3у – 5 = 0, х – 3у + 10 = 0, х – 2 = 0. Знайти довжину сторони АВ.

1

Ответы и объяснения

2013-06-26T10:54:36+00:00

Спочатку перетворимо рівняння:
AB:y=\frac{5-4x}{3};BC:y=\frac{x+10}{3};AC:x=2
+Додатково поставимо точку D(-1;-1),чтоби утворити прямокутний трикутник.
Далі знайдемо потрібні нам сторони:
BD=4;DA=3;
AB=\sqrt{BD^2+AD^2}=\sqrt{9+16}=\sqrt{25}=5
Малюнок у вкладенні: