БЕРІЛГЕН КӨМІРСУТЕКТЕРДІҢ ҚАЙСЫСЫ ПЕНТЕН- 1 CH2=CH-CH2-CH2-CH3 ЖАТАТЫҢ ГОМОЛОГТАР ҚАТАРҒА ЖАТАДЫ? A.ОКТАН В. 2-МЕТИЛБУТАН С.БУТЕН-1 Д. БУТАН Е. ПРОПАН

1

Ответы и объяснения

2013-06-24T15:58:59+00:00

С.БУТЕН-1 Себебі оның формуласы СH2=CH-CH2-CH3  және бұл КӨМІРСУТЕК пентен-1 бірге алкендер