Складіть рівняння реакцій за поданою схемою :
етан > хлоретан > бутан > бутен > X

1

Ответы и объяснения

Лучший Ответ!
2013-06-24T10:34:59+00:00

С2Н6 + Cl2 = С2Н5Сl + HCl

2C2H5Cl + 2Na = C4H10 + 2NaCl

C4H10 = С4H8 + Н2

СН3-СН2-СН2-СН3 => СН3-СН=СН-СН3 + Н2

 

СН3-СН=СН-СН3  => CH(тройная связь)С-CH2-CH3 + H2