Полідактилія успадковується як домінантна ознака. Визначте ймовірність народження дітей з аномалією в сім'ї, де батько гетерозиготний, а мати не страждає полідактилією

1

Ответы и объяснения

2013-06-22T12:18:49+00:00

Дано:

А --- полидактилия                      АА, Аа

а --- норм. развитие кисти           аа

Найти:

вероятность рождения детей с аномалией в семье --- ?

Решение:

Р: аа     х     Аа

G: а             А, а

F₁:  Аа                                   аа

полидактилия     норм. развитие кисти

    50%                          50%

Ответ: вероятность рождения детей с аномалией в семье 50% .