У двох пронумерованих пробірках видано розчини натрій хлориду і натрій сульфату. Визначте за допомогою характерних реакцій, у якій пробірці міститься кожний з цих розчинів.

1

Ответы и объяснения

2013-06-17T17:52:40+00:00

к натрий cульфату добавляешь любую бариевую соль (BaCl2 или Ba(NO3)2 )  

барий сульфат выпадает в жельтоватый осадок

натрий хлориду добавляешь любую аргентум-соль( AgNO3)  

аргентум хлорид выпадает в белый драглистый осадок