Podbeite formulu n-go chlena posledovatelnosti: a) 2,4, 6, 8... b) 2:4, 3:4, 4:10, 5:17 drobnoy chertoy zadanie b, nikak ne naydu kak postavit chertu

1

Ответы и объяснения