Знайти методом найменших квадратів лінійную залежність y = a + bx за заданими емпіричними даними: [2;3]x з кроком 0,1, відповідні значення y 2,312; 2,251; 2,418;

1

Ответы и объяснения

2013-06-07T18:08:58+00:00