Створити і вивести масив а з n-елементами де n-номер варіанта (у мене 8).виконавши завдання свого варіанта . У випадку відсутності шуканих даних вивести про це повідомлення 8)Вивести номер п'ятого негативного елементу

1

Ответы и объяснения

2013-06-07T11:32:17+04:00

uses crt;
var i,count:integer;
a:array[1..8] of integer;
begin
count:=0;
randomize;
for i:=1 to 8 do a[i]:=random(19)-8;
for i:=1 to 8 do write(a[i],' ');
writeln;
for i:=1 to 8 do
begin
if a[i]<0 then inc(count);
if (a[i]<0) and (count = 5) then writeln(i);
end;
if count < 5 then writeln('empty');
readln();
end.